Årsavgiften du må betale for å eie SAS Mastercard Premium øker med nesten 500 kroner. Ifølge kortutstederen er økte kostnader for drift av fordelsprogrammet årsaken.

SEB Kort Bank AB, som er ansvarlig utgiver av SAS Mastercard Premium, har varslet alle som eier Premium-kortet om at årsavgiften øker fra 1. mai 2024 Økningen tilsvarer 40 kroner per måned.

Dermed må nåværende og fremtidige eiere betale 2.335 kroner i året for å eie kortet mot 1.855 kroner, som var prisen før endringen. SEB forklarer prisøkningen med at det har blitt dyrere å drifte fordelsprogrammet som følger med kortet, uten å gå i detalj om hva som har blitt mer kostbart.

Minst 500 Statuspoeng hver måned

En nyhet som trolig gleder mer, er at alle Premium-innehavere får minst 500 Eurobonus Statuspoeng hver måned de bruker kortet. Regelen om at 25 % av ekstrapoengene man sanker med kortet blir Statuspoeng, gjelder fortsatt. Men fra 1. mai 2024 får du minst 500 Statuspoeng selv om du ikke har tilstrekkelig med ekstrapoeng. Så snart du passerer 2.000 ekstrapoeng i måneden, er det 25 %-regelen som gjelder.

Fortsatt gode fordeler

SEBs prisøkning for SAS Mastercard Premium føyer seg pent inn i rekken av innskrenkede kredittkortfordeler de siste årene. Mange kredittkorttilbydere har kuttet og redusert i fordelspakkene som følger med kortene. Og for kort med årsavgift, er trenden at de blir dyrere.

Hvis du er bekymret for at SEB kutter ytterligere i gevinsten med å eie Premium-kortet, kan vi berolige deg. Du får fortsatt en god reiseforsikring med på kjøpet i tillegg til loungeadgang, Fast Track og inntil 25 ekstrapoeng på alle varer og tjenester du betaler med kortet.

SAS Mastercard berøres ikke

SAS Mastercard, som er det andre SAS Eurobonus-kortet som SEB tilbyr, berøres ikke av prisendringen. Prisen for dette kortet er fortsatt 233 kroner det første året, deretter 465 kroner.

Heller ikke PointEarner-kortene, som er tilleggskort du kan bestille til familiemedlemmer, blir dyrere. De koster fortsatt 295 kroner per kort, per år.