Heisann! Mitt navn er Kim og jeg har i flere år jobbet som journalist innen finans og økonomi. Jeg brenner for å øke forståelsen for privatøkonomi blant folket, slik at man tar bedre finansielle valg og oppnår en bedre hverdag. På Bestekredittkortet setter jeg i all hovedsak søkelyset på fordelene man kan få ved å ta bevisste valg rundt innskaffelse av kredittkort. 

“Alt for mange nordmenn har gjeld på kredittkort som det løper rente på. For vedkommende kan dette ha store negative konsekvenser for økonomien - som igjen kan føre til dårligere livskvalitet. På Bestekredittkortet ønsker jeg å informere om kredittkortets mange positive sider, som nemlig kan føre til det motsatte.”

Ekspertise 

  • Bonus på kredittkort
  • Rentefri kreditt
  • Reisekort

Erfaring

  • Mastergrad fra USA
  • Journalist i nærsingslivsavis
  • Innholdsprodusent for en rekke nettsider innen privatøkonomi