2023 så en økning i bruk av kredittkort. Samtidig betalte flere hele den utestående kredittkortsaldoen ved forfall for å unngå rente på kredittkortgjeld. Vil disse trendene fortsette i 2024?

Renten på kredittkortgjeld kan synke, men ikke mye

Renten på kredittkortgjeld har holdt seg noenlunde stabil det siste året. Mens boliglånsrenten har økt med flere prosentpoeng, har den nominelle gjennomsnittsrenten på kredittkortgjeld ligget stabilt på drøyt 19,5 % de siste par årene. Kredittkorteiere med rentebærende gjeld har ikke opplevd den samme renteøkningen som låntakere med boliglån. Økonomer flest, er enige om at rentetaket er nådd for denne gang. Mange forventer at det neste sprellet fra Norges Bank blir en reduksjon i styringsrenten, og ikke en økning. Dette vil i stor grad gagne alle med boliglån, ettersom boliglånsrenten ganske sikkert vil følge styringsrenten. Kredittkortrenten kan følge med et lite stykke på veien, men neppe særlig langt. Kredittkorttilbydere ser ut til å la denne renten leve sitt eget liv. Et eksempel på dette skjedde i 2020. Da økte snittrenten på kredittkortgjeld med nesten 2 prosent på drøyt 6 måneder. Samtidig lå Norges Banks styringsrente i ro på 0 %. Vi forventer ikke et tilsvarende fall i 2024. Våre favorittkort 2024 har for øvrig blant de laveste rentene på kredittkortgjeld.

Kredittkortfordeler i hardt vær

På tampen av 2023 sørget et flertall på Stortinget for at det blir forbudt å reklamere for kredittkort og forbrukslån i Norge. Forbudet vil trolig føre til at du ikke lenger vil se reklamer for usikret gjeld på tv eller på nettet. Myndighetene begrunner forbudet med at for mange nordmenn pådrar seg stor og uhåndterlig gjeld. Vi tror ikke politikerne føler at de er i mål. Det er en mulighet for at de vil gå etter kredittkortfordeler som et neste steg, noe som i så fall ikke er første gang. Norske myndigheter har gjort flere forsøk på å redusere fordelene med kredittkort, slik som rabatter, bonuser og gratis forsikringer. Erna Solbergs regjering forsøkte å fjerne flybonus som kredittkortfordel, mens den nåværende Støre-regjeringen har utredet et totalforbud mot kredittkortfordeler. Det kan komme et vedtak senere i år som skal gjøre det mindre attraktivt å bruke kredittkort.

Virtuelle kredittkort blir vanligere

Virtuelle kredittkort er digitale kopier av fysiske kort. Foreløpig er det kun en håndfull kredittkorttilbydere som har både fysiske og digitale versjoner av kortene sine. Vi tror at flere vil følge etter i 2024. Sikkerheten er en av de største fordelene med virtuelle kredittkort. De fleste digitalkortene benytter data som endres ofte, såkalte tokens. Dette gjør det svært vanskelig for andre å misbruke kortene. Kredittkortsvindlere blir stadig mer sofistikerte, ikke minst takket være utviklingen av kunstig intelligens. Vi tror at flere kredittkorttilbydere vil svare på den økte trusselen med å innføre digitale kopier med forhøyet sikkerhet.

Færre kort å velge mellom

I fjor høst ble det kjent at Eika Kredittbank og Sparebank 1 Kreditt slår seg sammen. Det er foreløpig ikke kjent om sammenslåingen fører til at det blir færre kredittkort å velge mellom, men det vil ikke overraske oss om dette blir resultatet.

Det norske kredittkortmarkedet har vokst betydelig de siste årene:

  • I 2019 hadde 1,4 millioner nordmenn kredittkort.
  • Fire år senere, var antallet kredittkorteiere økt til mer enn 3 millioner.

Rundt 2020 hadde nordmenn svært god råd. Mange brukte kredittkort i stor grad og lot gjelda forrente seg. Bankene tjente godt på renteinntektene.

Men nå har dyrtiden slått rot.

Nordmenn flest har fortsatt god råd, men flere tenker seg om grundigere før de betaler på kreditt. Dermed er det heller ikke like lønnsomt å tilby kort med kreditt. Vi tror dette kan føre til at flere tilbydere trekker ett eller flere av kortene de tilbyr i dag. Vi ser også muligheter for at flere kan slå sammen tilbudene sine, slik Eika og Sparebank 1 har gjort.

Nordmenn blir smartere kredittkortbrukere

Nordmenns kredittkortbruk økte med hele 5,2 milliarder kroner i 2023. I prosenter utgjorde dette en økning på mer enn 22 %. Samtidig ble den sammenlagte kredittkortgjelden det legges renter på, redusert med 5,6 %. Nordmenn ser ut til å ha blitt flinkere til å betale hele kredittkortgjelden ved første forfall i 2023. Vi tror trenden vil fortsette i 2024. Mange har oppdaget hvor smart det er å unngå renter på kredittkortgjeld. Er gjelden høy nok, kan rentene føre til ekstrakostnader på mange tusen kroner i året. Det er ikke vanskelig å se for seg at kredittkortbruk kan øke ytterligere, men at gjelden med rente på reduseres ytterligere.