Debetkort vs. kredittkort

Debetkort, eller bankkort om du vil, og kredittkort har én ting til felles: Begge er betalingskort. Ser du bort fra den fysiske utformingen er også dette det eneste de har til felles.

Et kredittkort er egentlig et lånekort. Det gjør det mulig å handle med lånte penger. Det er banken som har delt ut kortet som også deler ut lånet. Sagt på en annen måte handler du på kreditt når du betaler med denne typen kort.

De fleste debetkortene derimot, inkluderer ikke kreditt. De er i stedet koblet til en konto du disponerer i en bank. For at du skal kunne betale med kortet, må det stå penger på kontoen. Er det nok penger på kontoen til å dekke kostnaden, overføres pengene fra deg til selgeren idet du taster inn koden og godkjenner handelen.

Er det ikke nok penger på kontoen, vil du få den litt ubehagelige beskjeden om at handelen er blitt avvist.

Forskjellige nettverk

Det er flere forskjeller på bankkort og kredittkort. En annen viktig forskjell, er hvilke betalingsnettverk kortene benytter.

  • Kredittkort benytter, som regel, Visa, Mastercard eller American Express sitt nettverk.
  • Norske debetkort bruker norske BankAxept.

Mastercard, Visa og American Express er verdensomspennende. BankAxept-nettverket omfatter kun Norge. I dette ligger også forklaringen på hvorfor logoen til Mastercard eller Visa er synlig på mange debetkort. Når du betaler med kortene i Norge, overføres pengene på BankAxept. For at kortene også skal fungere i utlandet, må du kunne benytte et av de internasjonale nettverkene. Logoen på bankkortet ditt forteller deg hvilket nettverk kortet benytter i utlandet.

Ulik grad av fordeler

Den kanskje viktigste forskjellen for kortbrukere er fordelene som følger med henholdsvis bankkort og kredittkort. På dette området ligger kredittkortene vesentlig foran bankkortene.

Det pågår en stor dragkamp om norske kredittkortkunder. En stor del av forklaringen er at bankene tjener mange penger på kredittkort, ikke minst fordi mange kunder deler opp tilbakebetalingen av gjelden, noe som utløser høye renter.

Konkurransen om kredittkortbrukeres gunst har ført til at de fleste tilbyderne inkluderer mange fordeler med kortene sine. Gratis forsikringer, rabatter og cashback, samt bonuspoeng på all handel er noen av lokkemidlene.

Dette er fordeler som eiere av vanlige bankkort har måttet se langt etter, men noe er i ferd med å endre seg. Det har allerede dukket opp debetkort fra mobilbanker som inkluderer både handelsrabatter og gratis reiseforsikringer.

Nylig valgte også DNB å flytte sitt fordelsprogram for kredittkort til kundeprogrammene. Det betyr i praksis at du nå kan få typiske kredittkortfordeler når du betaler med bankens bankkort også. Vi spår at dette er en utvikling som vil fortsette i årene som kommer.

Hva bør du velge?

Selv om vi ser at enkelte bankkort utrustes med kredittkortfordeler, er det ennå et stykke igjen før debetkort matcher kredittkortenes styrker:

  • Muligheten til å spare penger.
  • Gratis forsikringer av reiser, leiebiler og identiteten.
  • Opptjening av bonuspoeng.

Vi har også vansker med å se at debetkort kan overgå det som for mange er den viktigste fordelen med kredittkort: Rentefri betalingsutsettelse i inntil 50 dager. For at bankkort skal matche dette må de gå fra å være debetkort til å bli, ja nettopp, kredittkort.

Den store fordelen med debetkort er fraværet av den økonomiske fellen som lurer bak hver eneste kredittkortfaktura. Så lenge du er i stand til å betale hele den utestående kredittkortgjelden ved forfall, er det problemfritt. Begynner du derimot å dele opp tilbakebetalingen av gjelden over flere måneder, kan kostnadene med å eie kredittkort bli store. Det blir de aldri med debetkort.

Erik Sæther
Erik Sæther Oppdatert 7/28/2022

Erik har flere tiårs erfaring som reporter og innholdsprodusent. Han har god kjennskap til det norske kredittkortmarkedet og er ansvarlig for at nettsiden er oppdatert med relevant og nyttig informasjon om kredittkort.