Hva er positiv saldo på kredittkort?

Alle kredittkort har en kredittgrense. Grensen angir hvor mye du kan betale med kortet. Er kredittgrensen, eller kredittrammen som noen sier, 50.000 kroner, kan du handle for dette beløpet med kortet ditt.

Positiv saldo på kredittkortet oppstår når det tilgjengelige beløpet på kortet er høyere enn kredittgrensen. Her er et eksempel:

 • Du har et kredittkort med en kredittgrense på 50.000 kroner.
 • Beløpet du kan bruke, er 60.000 kroner.

Du har dermed en positiv saldo på 10.000 kroner.

Hvordan oppstår positiv saldo på kredittkort?

Det er vanligvis to grunner til at kortet ditt har et høyere beløp enn kredittgrensen.

 1. Du topper kredittkortet. Du betaler inn mer penger enn hva du skylder på en kredittkortregning, for eksempel.
 2. En av betalingene du har utført, blir refundert. Har du betalt en flyreise som blir kansellert med kortet, kan flyselskapet tilbakeføre pengene til betalingskortet.

Å toppe kredittkortet er noe enkelte gjør når de skal kjøpe noe som koster mer enn kredittgrensen. Noen tilbydere av kredittkort tillater topping av kortene sine, men det er også flere som ikke lar deg gjøre dette.

Får du refundert en vare eller tjeneste du har betalt med kredittkort, er forhandlerens eneste mulighet vanligvis å føre pengene tilbake til kortet du betalte med. Har du betalt kredittkortfakturaen i mellomtiden, kan det hende at kortet får en positiv saldo.

Negativ kredittkortsaldo

Så snart du belaster kredittkortet, for eksempel ved at du kjøper en vare elle tjeneste med det, oppstår det en negativ saldo på kortet. Den negative saldoen er kredittkortgjelden din, eller den utestående saldoen, som noen sier.

Uansett hva du kaller det, er den negative saldoen hva du skylder banken eller kredittselskapet. Betaler du tilbake hele den negative saldoen når du får en kredittkortregning, slipper du vanligvis å betale rente på gjelden.

Du kan tape penger

Det er ikke nødvendigvis positivt å ha positiv kredittkortsaldo. Ettersom det er så mange tilbydere av kredittkort i Norge, er det også forskjeller på hvordan et overskudd på kredittkort håndteres.

Her er noen eksempler:

 • Mange tilbydere tillater ikke at du topper kredittkortet for å få positiv saldo.
 • Har du fått positiv saldo fra en refusjon, kan du bli belastet med et gebyr når du overfører overskuddet til en bankkonto.
 • Flere utstedere av kredittkort har innført automatisk overføring av den positive saldoen til en konto.

Koronapandemien avslørte at mange banker har et problem med å håndtere positive saldoer på kredittkort. Like etter at pandemien brøt ut, fikk mange nordmenn refusjon for reiser de måtte avbestille.

Et stort antall hadde betalt reisene med kortene sine, og flyselskapene returnerte pengene dit. Dermed fikk flere en positiv kredittkortsaldo; et overskudd de ønsket å overføre til en vanlig bankkonto.

Mange ble belastet med et gebyr for overføring av penger fra kredittkort til konto, til tross for at pengene i realiteten ikke tilhørte bankene som hadde gitt dem kort.

Bankene innrømmet langt på vei at det ikke var riktig å legge gebyr på overføring av positive saldoer. Samtidig skyldte de på at teknologien ikke tillot gebyrfrie overføringer, selv når det var snakk om et overskudd på kredittkortet.

Kan bli belastet med rente også

En enda mer urimelig praksis er at du kan måtte betale rente på beløpet du overfører idet du sender penger fra kortet til en konto. Og da spiller det ingen rolle om det er et overskudd du overfører, altså penger som du ikke skylder banken eller kredittkortselskapet.

Når det er sagt, er dette ikke noe bankene og selskapene gjør med vilje. Det er vanligvis IT-systemene som ikke er programmert til å håndtere overskudd på kredittkort.

Poenget er dette: Har du et tilgodebeløp på kredittkortet som du vil overføre til en bankkonto? Følg nøye med på hva som skjer når du overfører. Blir du belastet med gebyr og/eller rente, bør du kontakte den som har gitt deg kortet og kreve at gebyret, renten, eller begge deler slettes.

Automatisk overføring av positiv saldo

Noen kredittselskaper har «tatt til vettet» og innført automatisk overføring av positive kredittkortsaldoer. Entercard, som blant annet står bak re:member Gold og re:member Black, har en slik løsning.

Har du et Entercard-kort med tilgodebeløp, blir overskuddet overført til bankkontoen automatisk når den positive saldoen overstiger et visst beløp. Du slipper selvfølgelig å betale gebyr for denne overføringen.

Santander Consumer Bank er en annen tilbyder av kredittkort. Oppstår det positiv saldo på, for eksempel, Santander Red eller Santander Flexi, overføres plusspengene til bankkonto automatisk.

Fordelen med positiv kredittkortsaldo

Det finnes noen banker som tillater at du har positiv saldo på kredittkortet. Fordelen med dette er at du kan øke kredittkortets rekkevidde. Du kan, enkelt sagt, kjøpe mer med kortet enn kredittgrensen tillater.

Bank Norwegian tillater positiv saldo på sine kredittkort. La oss si at du har et kort med en kredittramme på 10.000 kroner.

 • Du ønsker å betale en feriereise med kortet.
 • Reisen koster 25.000 kroner.
 • Du betaler inn 15.000 kroner ekstra på kortet.

Nå kan du betale hele ferieturen med kredittkort. Ettersom du har betalt mer enn 50 % av det reisen koster med kort, får du også en gratis reise- og avbestillingsforsikring som Bank Norwegian inkluderer med sine kort.

Snakk med den som har gitt deg kortet først

Fordi norske banker og kredittkorttilbydere håndterer positiv kredittkortsaldo ulikt, bør du kontakte den som du har fått kortet av. Gjør dette før du lager et overskudd på kortet:

 1. Ring kortutstederen og spør om du kan lage en pluss-saldo.
 2. Hvis dette er ok for utstederen, spør hvordan du går frem.

Dermed slipper du at de ekstra pengene blir returnert automatisk. Du unngår også å måtte betale gebyr for overføring av penger fra kortet tilbake til konto, hvis banken tar seg betalt for slike oppdrag.

Alternativet til positiv saldo

Ønsker du å handle for mer med kortet enn hva kredittgrensen tillater? Tillater ikke den som har gitt deg kortet at det har positiv saldo? Da er det egentlig bare én ting å gjøre: Søk om å få en høyere kredittgrense. Har du eid kredittkortet ditt en stund og betalt tilbake alt du skylder på forfall, er det gode muligheter for å få en økt ramme. Er ikke banken eller kredittselskapet villig til å gi deg mer kreditt, kan du bruke vår sammenligningstjeneste for å finne et bedre kort.

Nei, du får ikke plussrente på positiv kortsaldo

På tampen av denne artikkelen ønsker vi å rette opp en feil flere av våre konkurrenter har begått. De påstår at du kan tjene sparerenter på en positiv kredittkortsaldo og at renten kan være bedre enn hva du får med en sparekonto.

Dette er helt feil.

Du får ikke sparerente på overskuddet på kredittkortet. Dette gjelder uansett hvilket kort du har.

Vanlige spørsmål om positiv saldo på kredittkort

Hva er positiv saldo kredittkort?
Hva er negativ kredittkortsaldo?
Kan alle kredittkort ha positiv saldo?
Er det fordeler med å ha positiv saldo på kredittkort?
Er det ulemper med positiv kredittkortsaldo?
Bengt Bergh Publisert 11/28/2022

Hei, mitt navn er Bengt. Jeg er finansjournalist på Bestekredittkortet.com. Jeg har skrevet for dette nettstedet i flere år. Jeg har bakgrunn fra både media og finans (jeg startet yrkeskarrieren min i bank). For tiden fokuserer jeg skrivingen om rabattene du kan få med kredittkort, cashback og hvilke reisekort som har flest fordeler.

Oppdatert 11/16/2023