Oslo tingrett har dømt Lunar Bank til å betale 530 millioner kroner i erstatning til aksjonærene i Instabank etter et feilslått oppkjøpsforsøk. Lunar anker dommen.

Nesten to år etter Lunar Banks mislykkede forsøk på å kjøpe banken Instabank, har Oslo Tingrett avgjort at Lunar må betale erstatning til Instabanks aksjonærer. Lunars bud lød på 3,75 kroner per aksje, noe som skapte begeistring blant aksjonærene. Imidlertid mislyktes banken med å oppfylle Finanstilsynets egenkapitalkrav, og trakk budet seks måneder senere. Dette ble ikke godt mottatt av Instabanks 116 aksjonærer. De mente danskene trakk seg fra en avtale som allerede var inngått. De samlet seg i et søksmål mot den danske banken. En dom fra Oslo tingrett gir aksjonærene medhold. Lunar er dømt til å betale 530 millioner kroner i erstatning, som tilsvarer 1,77 kroner per aksje. Banken må også dekke saksomkostninger på 7,4 millioner kroner og en skatteulempe for aksjonærene på 94 millioner. Ifølge Dagens Næringsliv (DN) ender regningen på 630 millioner kroner.

Lunar anker dommen

I en pressemelding opplyser Lunar Bank at den er overrasket over tingrettens beslutning og at det vil komme en anke. Vibeke Bak Solok, sjef i Lunar Bank sier dette:

- Vi mener at vi har gjort alt i vår makt for å fullføre avtalen. Vi er derfor overrasket over at retten er kommet frem til en annen konklusjon.

Aksjonærene på sin side, er fornøyde med avgjørelsen i Oslo Tingrett. Robert Berg, sjef i Instabank, har i overkant 5 millioner aksjer i banken han styrer. Til DN uttrykker han tilfredshet med dommen. Ifølge Berg, trakk Lunar seg fra en underskrevet avtale. Å angre på denne måten må ha en pris, sier Berg.

Kan skape problemer for Lunar

Dommen i Oslo tingrett kan skape alvorlige problemer for Lunar Bank. I danske kroner utgjør erstatningsbeløpet Lunar må ut med, 416 millioner kroner. Ifølge den svenske avisen Dagens Industri (DI), hadde banken en egenkapital på 696 millioner danske kroner halvveis ut i 2023. Dermed kan tingrettsdommen føre til at Lunar får problemer med å overholde egenkapitalkravet som det danske Finanstilsynet krever at banker i Danmark lever opp til. Det er en mulighet for at bankens aksjonærer må skyte inn ytterligere kapital for at Lunar skal overleve. Så langt har Lunar-aksjonærene, med Kinnevik og kinesiske Tencent i spissen, investert drøyt 5,7 milliarder kroner i banken. 70 % av dette har fordunstet, ifølge DI.

Hvorfor vi skriver om dette

Vi mener nyheten om at Instabank-aksjonærene har vunnet frem i Oslo Tingrett er viktig for deg som bruker våre tjenester.

Lunar Bank tilbyr, blant annet, kortene Lunar Light, Lunar Standard og Lunar Unlimited til norske kunder. Instabank er ansvarlig for InstaPay Mastercard.

Dommen i Oslo tingrett kan få konsekvenser for Lunars tilbud i Norge.