Det er banken som setter inntektsgrensen

Når du søker om kreditt, om det er i form av et Mastercard eller noe annet, ønsker kredittgiveren å se at du har evnen til å betale den ned etter bruk. Derfor er det påkrevet at du har en viss inntekt.

Når vi snakker om Mastercard, er det også tale om et stort antall banker og kredittgivere som tilbyr det. Mastercard yter nemlig ikke kreditten selv, men tilbyr betalingsnettverket som gjør det mulig å gjennomføre transaksjonene med kortet.

Det betyr at det er banken som låner deg pengene, mens Mastercard sørger for at de kommer fram til selgeren av det godet du finansierer med kortet. Det er dermed også banken som setter betingelsene.

Visa, American Express og Diners er eksempler på andre betalingsnettverk som kan brukes av bankene.

Hvordan settes inntektsgrensen?

kredittkort er det en øvre ramme for bruk. Det kan være alt fra 5 000 til 500 000 kroner. Overtrekker du denne rammen, er det slutt på kreditten.

Du må være klar over at banken du søker hos vil vurdere betalingsevnen din ut fra at du søker om et lån tilsvarende denne kredittgrensen. Det betyr at du bør ha høyere inntekt desto høyere kredittrammen er. Selv om du ikke har tenkt å benytte deg av hele kredittrammen på 100 000 kroner, vil banken se at du kan klare det.

Vær klar over at det ikke er utelukkende inntekten din banken ser på når den kredittvurderer deg. Hvor mye gjeld du har fra før, vil også ha betydning. Dersom du har konto fra før i den samme banken, vil den også se på hvordan denne er skjøttet tidligere. Dessuten, kredittkort med betalingsanmerkning gis ikke.

Laveste inntekt for å få Mastercard

Som nevnt ovenfor er det banken og ikke selskapet Mastercard som bestemmer hvor mye du skal tjene for å få det.

De fleste banker eller kredittkortselskap oppgir en minsteinntekt du bør ha for å vurdere søknaden din. De som ikke gjør det, vil nok likevel se at du du kan vise til en økonomi som dekker bruken.

Det er ingen faste regler om hvor mye du må tjene for å få Mastercard. Myndighetene setter klare vilkår for at banker og andre som tilbyr kredittkort foretar en forsvarlig vurdering av søkernes betalingsevne og en tilsvarende kontroll av at det blir gjort. De har imidlertid ikke gått ned på detaljnivå og fastsatt et bestemt beløp i årsinntekt for kortinnehavere.

Det er altså banken selv som setter et slikt minstebeløp. Det kan variere en del ut fra bankens generelle politikk og målgruppen for kortet. Det spenner ofte fra 125 000 kroner til 250 000 i dokumentert årsinntekt.

For å finne minimumsinntekten på det enkelte kredittkort, kan du se omtalen av det her på Bestekredittkortet. Klikk på kortet du ønsker opplysninger om, og scroll ned til det avsnittet som beskriver kortets vilkår.

Du er imidlertid ikke garantert et Mastercard selv om du oppfyller kravet om inntektsgrense. Det vil fortsatt være en totalvurdering av din økonomi som legges til grunn.

Kan jeg få Mastercard uten inntekt?

Det er en rekke iboende fordeler i de aller fleste Mastercard. De er særdeles praktiske ved kjøp på nettet, og de kan ha inkludert reiseforsikring og varerabatter.

Kredittkort uten inntekt er imidlertid utelukket. Det bør stå noen tall på den siste likningen din som behager kredittkortselskapet.

Ber du om en lav kredittramme, behøver det imidlertid ikke være så høyt. En student med en ekstrajobb kan lett oppfylle kravet.

Det er imidlertid ikke kredittkort alle kan få. Kan du ikke godtgjøre en god nok inntekt, kan du også bruke et vanlig bankkort til de samme operasjonene du bruker et kredittkort til. Det er imidlertid uten kreditten og de fordelene som ligger i kredittkortet, men det er fullt fungibelt.

Kredittramme på Mastercard

Hvor høy inntekt du må ha for å få Mastercard, har som nevnt sammenheng med kredittrammen på kortet. Du skal ha atskillig bedre betalingsevne for å få et kort du kan ta ut 150 000 kroner med, enn ett på bare 30 000 kroner.

Det er fortsatt banken som setter vilkårene, og det er stor variasjon i hvor høyt de setter rammen.

De fleste har en grense på maks bruk på 50 000 – 150 000 kroner. Det er dog enkelte som kan gi opp til 500 000 kroner. De siste regnes som særlig eksklusive. Du må ha en tilsvarende god inntekt for å få dem, og ofte også et kundeforhold fra tidligere i den banken du søker.

Første gang du søker om et Mastercard, kan du likevel ikke regne med å få den høyeste kredittrammen. Det er vanlig at den settes til et lavere beløp, men at du har anledning til å søke om forhøyning etter at du har hatt det en tid.

For deg med lave inntekter kan et kort med lav kredittgrense være en inngangsport til et Mastercard.

Vanlige spørsmål 

Hvordan får jeg Mastercard?
Hvilket Mastercard er best?
Hva kreves for å få et Mastercard?
Kan jeg få Mastercard uten inntekt?
Bengt Bergh Publisert 6/20/2022

Hei, mitt navn er Bengt. Jeg er finansjournalist på Bestekredittkortet.com. Jeg har skrevet for dette nettstedet i flere år. Jeg har bakgrunn fra både media og finans (jeg startet yrkeskarrieren min i bank). For tiden fokuserer jeg skrivingen om rabattene du kan få med kredittkort, cashback og hvilke reisekort som har flest fordeler.

Oppdatert 2/22/2024