Unngå gjeldsproblemer

Livet er uforutsigbart. Du kan miste jobben. Kanskje blir du alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Dette er ikke hyggelige ting å snakke om. Men vi snakke om det hvis du har kredittkortgjeld.

De fleste har få problemer med å håndtere den utestående saldoen med kredittkort når livet går på skinner. Hvis det økonomiske fotfestet plutselig glipper, kan gjelden bli et mareritt.

Banker og kredittkortselskap driver ikke med veldedighet. Dette blir smertelig tydelig hvis du havner i en økonomisk krise. Kortutstederne skal ha tilbake pengene sine, uansett hvor mye du ligger nede for telling.

Heldigvis kan du sikre deg mot de verste konsekvensene av en inntektsreduksjon. Du kan skaffe deg en betalingsforsikring for kredittkortgjeld.

Hva er betalingsforsikring for kredittkort?

En betalingsforsikring dekker nedbetalingen av kredittkortgjeld når du ikke kan håndtere den selv. Forsikringen sørger for at den som har gitt deg kortet får tilbake pengene du skylder.

Når du skaffer deg kredittkort, påtar du deg et ansvar. Du blir ansvarlig for å betale tilbake pengene du bruker med kortet. Banken eller kredittkortselskapet forsikrer seg om at du er i stand til dette med hjelp av kredittvurderinger.

En kredittvurdering tar ikke høyde for at du kan bli arbeidsledig eller syk, og at din evne til å håndtere kredittkortgjelden reduseres. Og det er her en betalingsforsikring for kredittkort kan hjelpe deg.

Det varierer hvordan forsikringen fungerer, men her er et eksempel ved langvarig sykdom:

 • Forsikringen dekker kortutgiftene dine i inntil 12 måneder mens du er sykmeldt.
 • Er du fortsatt sykmeldt etter 12 måneder, blir gjenstående gjeld slettet.

Hvem bør ha en slik forsikring?

En betalingsforsikring for kredittkort koster penger, vanligvis 1 % av den utestående kredittkortgjelden eller mindre. Så hvem bør kjøpe den?

Etter vår mening, bør alle som har kredittkort kjøpe forsikringen.

Ingen vet hva som skjer i morgen. De fleste kan oppleve en dramatisk vending i livet før eller senere. Og da er kostnaden for en betalingsforsikring en liten pris å betale for at kredittkortgjelden ikke skal gjøre dårlige nyheter enda verre.

Betalingsforsikringen dekker følgende

Mange norske tilbydere av kredittkort selger betalingsforsikring for den utestående kredittkortgjelden. Ettersom det er mange tilbydere, er det forskjeller på hva forsikringen dekker.

Dette er allikevel dekninger du kan forvente å få uavhengig av hvem utstederen er:

 • Permittering.
 • Arbeidsledighet.
 • Sykehusinnleggelse.
 • Langvarig sykmelding.
 • Kritisk sykdom, slik som kreft og hjerteinfarkt.

Det er uansett viktig at du setter deg godt inn i hva en betalingsforsikring dekker og hva den ikke omfatter. For det er forskjeller, selv om reklameteksten er temmelig lik for mange kort.

Vi har sett nærmere på hva som står i den lille teksten for å finne ut hvilken betalingsforsikring Bank Norwegian tilbyr, som et eksempel.

Betalingsforsikring Bank Norwegian – Hva den dekker

Typen betalingsforsikring Bank Norwegian tilbyr kan fungere som et eksempel på hvorfor det er viktig å sette seg godt inn i vilkårene. For her er det lett å tenke at man er forsikret, og så viser det seg at virkeligheten er en annen.

Bank Norwegians kredittkort har en kredittgrense på 150.000 kroner på det meste. Du kan altså ha 150.000 kroner i kredittkortgjeld. Vi bruker dette beløpet som eksempel:

I presentasjonen av forsikringen forteller Bank Norwegian at forsikringen utbetaler inntil 150.000 kroner hvis du blir permittert, arbeidsledig eller mer enn 50 % sykemeldt. Gjelden er også forsikret ved dødsfall.

Det er først når du leser vilkårene at du oppdager at dekningen er litt mer komplisert, slik som ved sykemelding:

«Hvis du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende og blir sykmeldt dekker forsikringen 10% av utestående saldo på kredittkortet, maks 10.000 kr per måned i inntil 12 måneder.»

Det betyr at forsikringen sørger for at du betaler 120.000 kroner på gjelden i ett år.

Men, forsikringen gjelder ikke for sykemelding i forbindelse med profesjonell idrettsutøvelse eller som følge av selvpåførte skader.

«Hvis du som fast ansatt blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert dekker forsikringen 10% av utestående saldo på kredittkortet, maks 10.000 kr per måned i inntil 12 måneder.»

Dette gjelder ikke sesongarbeidere, personer som har vært ansatt i mindre enn 6 måneder eller ved streik eller lockout, for eksempel.

I tillegg forteller vilkårene at betalingsforsikringen gjelder skader som inntreffer i Norge. Blir du skadet i utlandet på en jobbreise for eksempel, er det dermed usikkert om du får hjelp.

Slik fungerer betalingsforsikring for kredittkort

Mange kredittkort inkluderer gratisforsikringer, slik som reise- og avbestillingsforsikringer. Det finnes derimot ikke kredittkort i Norge som inkluderer betalingsforsikring for kredittkortgjeld ut av boksen. Du må bestille den fra den som gir deg kortet. Du må bestille den fra den som gir deg kortet.

 • De fleste med kredittkort kan kjøpe forsikringen hvis kortutstederen tilbyr den.
 • Du kan kjøpe forsikringen på nettsidene hos de fleste korttilbyderne.
 • Forsikringen begynner å virke med en gang kortselskapet har registrert den.
 • Prisen for forsikringen beregnes hver måned basert på den utestående saldoen.
 • Betalingsforsikringen virker så lenge du betaler de månedlige premiene.
 • Kostnaden for forsikringen plusses på kredittkortregningen din.

Viktig: Mange tilbydere har karensdager. Det betyr at forsikringen ikke dekker sykdom, hendelser eller ledighet som oppstår de første 30–90 dagene etter at du kjøpte den. Den dekker heller ikke sykdom eller arbeidsledighet som har oppstått før du kjøper forsikringen.

Krav du må innfri

Det er enkelte krav du må innfri dersom du skal få betalingsforsikring. Dette er de vanligste:

 • Du må ha kredittkort hos utstederen som tilbyr forsikringen.
 • Mange utstedere har en øvre aldersgrense, slik som 65 år.
 • Du må også være registrert i det norske folkeregisteret.

I tillegg kan du bli bedt om å sende inn en egenerklæring. Her skal du fortelle om hvorvidt du har kroniske sykdommer eller andre helseplager.

Slik benytter du forsikringen

Hvis du må benytte forsikringen, varsler du kredittkortselskapet. Dette kan du gjøre på telefon eller via kundesidene du har fått sammen med kortet.

Når du benytter forsikringen, får du vanligvis utbetalt en prosentvis andel av den utestående saldoen hver måned. Utbetalingene kan dekke minimumsbeløpet du må betale på kredittkortgjelden eller også mer. Hvor mye du får utbetalt, avhenger av hvilken forsikring og hvilket kort du har.

Er du syk eller arbeidsledig i en lang periode, vil de fleste forsikringene sørge for at alt du skylder med kortet, blir betalt. Det samme gjelder hvis du dør.

Gjelder ikke alle kort

Det er ikke alle banker eller kredittkortselskap som tilbyr betalingsforsikring. Sbanken for eksempel, tilbyr ikke egne forsikringer mot betalingsvansker av kredittkortgjeld.

Ønsker du en forsikring selv om den som har gitt deg kredittkort ikke tilbyr den? Da bør du vurdere å kjøpe en livsforsikring som også dekker uførhet.

Betalingsforsikring kredittkort – Dette koster det

De fleste korttilbyderne som tilbyr betalingsforsikring, bruker en prosentvis andel av den utestående saldoen som pris.

 • Bank Norwegian belaster deg med 0,72 % av kredittkortgjelden.
 • Er utestående saldo 50.000 kroner, må du betale 360 kroner per måned.
 • Er saldoen 10.000 kroner, blir prisen 72 kroner per måned.
 • Prisen synker i takt med at gjelden blir lavere.

Har du ikke kredittkortgjeld, koster heller ikke forsikringen noe.

Topp kredittkort med betalingsforsikring

Dette er de beste kredittkortene 2024 som inkluderer betalingsforsikring:

 1. Instapay Mastercard – Koster 0,6 % av utestående saldo.
 2. Bank Norwegian – Koster 0,72 % av utestående saldo.
 3. Morrow Bank – Koster 0,9 % av utestående saldo.
 4. TF Bank Mastercard – Koster 0,9 % av utestående saldo.
 5. Gebyrfri Visa – Koster 1 % av utestående saldo.

Hvordan betalingsforsikringer kan variere for ulike kredittkort

Det finnes en lang rekke kredittkort som inkluderer betalingsforsikring. Utfordringen for deg som skal finne et godt kort, er at vilkårene kan variere ganske mye.

Dette er noen av forskjellene du bør være klar over:

 • Pris for forsikringen - Premien du må betale hver måned.
 • Grad av betalingsvansker – Helt eller delvis.
 • Dekning – Hva forsikringen dekker.

For å illustrere forskjellene, skal vi sammenligne flere kredittkort: Gebyrfri Visa fra Santander, re:member Gold og DNB Mastercard. La oss først se på pris:

Pris for betalingsforsikring

 • Gebyrfri Visa: 1 % av utestående kredittkortgjeld per måned.
 • re:member Gold: 0,6 % av kredittkortgjelden per måned.
 • DNB Mastercard: 0,4 % av gjelden per måned.

50.000 i utestående saldo gir deg en månedlig kostnad på henholdsvis 500 kroner, 300 kroner og 200 kroner, avhengig av hvilket kort du eier.

Grad av betalingsvansker

Det er også forskjeller på når forsikringen kan benyttes. Graden av sykemelding, permittering eller ledighet avgjør om du får utbetalt forsikringsbeløpet eller ikke. Dette er kravene for grad av sykmelding som følger med de tre eksempelkortene:

 • Gebyrfri Visa: 100 %.
 • re:member Gold: 50 %.
 • DNB Mastercard: 50 %.

Blir du 50 % sykemeldt og eier re:member Gold, får du utbetalt forsikringsbeløpet. Har du derimot Gebyrfri Visa, må du være 100 % sykemeldt for å få penger.

Full sletting av gjeld

Er du arbeidsledig eller syk lenge nok, kan hele kredittkortgjelden din bli slettet. Men også her er det forskjeller på kortene og deres forsikringer. Med noen kort skjer slettingen forholdsvis raskt, med andre tar det lenger tid:

 • Gebyrfri Visa: Etter 150 dager.
 • DNB Mastercard: Etter 12 måneder.
 • re:member Gold: Ikke oppgitt.

Har du Santander-kortet, slettes gjelden din etter 5 måneder hvis du fortsatt er sykmeldt eller arbeidsledig. Med DNB-kortet må du vente ett år, mens Gold-kortinnehavere vil motta månedlige forsikringsutbetalinger så lenge sykmeldingen eller ledigheten varer (inntil gjelden er nedbetalt).

Viktig å sammenligne forsikringsvilkår

Som du forstår, kan det være store forskjeller på betalingsforsikring for kredittkort. Derfor bør du bruke god tid på å sammenligne vilkår og priser på forsikringene, hvis dette er viktig for deg.

Vi mener uansett at du bør skaffe deg en eller annen form for forsikring hvis du opparbeider deg kredittkortgjeld. Prisen du må betale er nesten ubetydelig. Og den er helt betydningsløs hvis dagen kommer hvor du er nødt til å benytte deg av forsikringen du har kjøpt.

Vanlige spørsmål om betalingsforsikring

Hva er betalingsforsikring?
Hvor mye koster en betalingsforsikring for kredittkort?
Hva er det beste kredittkortet med betalingsforsikring?
Hva dekker en betalingsforsikring?
Hvordan kan jeg få betalingsforsikring uten kredittkort?
Erik Sæther
Erik Sæther Publisert 7/28/2023

God dag, Erik her. Jeg er både rådgiver og skribent på Bestekredittkortet.com. Jeg har bistått nettstedet i større eller mindre grad siden 2018. Jeg driver mye med research. Jeg leter opp alle fordelene som følger med kredittkortene vi skriver om. Jeg har studert renten på kredittkortgjeld nøye de siste årene i tillegg til at jeg har rimelig stor kontroll på bonus- og cashbackprogrammer som følger med de ulike kortene. Utdanningen er innen media, jeg har en bachelor i media og har levert innhold på alle tenkelige plattformer i godt over 30 år.

Oppdatert 2/22/2024