Hvor kan jeg søke kredittkort?

Å søke om kredittkort er enkelt. Du fyller ut et søknadskjema på nettet og sender det til banken. Utfyllingen behøver ikke å ta mer enn noen minutter. Du får, som regel, svar på søknaden samme dag som du sender den. Det som ikke alltid er like enkelt er å innfri bankens krav for å få kredittkort. Under forklarer vi hva kravene er, og hva du kan gjøre for å imøtekomme dem.

Krav for å få kredittkort

Når du får et kredittkort får du i realiteten lov til å låne penger av banken som har gitt deg kortet. Hver gang du kjøper noe med kortet, sørger banken for at selgeren får pengene sine. Samtidig plusser den beløpet på kredittkortgjelden du eventuelt har fra før.

Med jevne mellomrom, sender banken deg en kredittkortregning. Betaler du disse i sin helhet, sletter du den utestående kredittkortgjelden og låner i realiteten penger gratis uten rente og gebyr. For at banken skal kunne stole på at du er i stand til å betale disse regningene, stiller den flere krav som du må innfri idet du søker om å få kredittkort.

Norsk statsborger

De fleste bankene i Norge vil kreve at du er norsk statsborger, at du har et norsk fødselsnummer, for at du skal få et kredittkort. Noen vil også behandle søknader fra personer med et såkalt D-nummer, som er et midlertidig ID-nummer.

Aldersgrense

De fleste korttilbyderne i landet har satt en nedre aldersgrense for kortene sine. Denne er, som regel, 18 år. Grunnen til aldersgrensen er ganske enkel. Idet du fyller 18 år i Norge, har du lov til å skrive under på bindende dokumenter uten verge. Du kan med andre ord selv skrive under på en avtale om kredittkort.

Når du sammenligner kredittkort, vil du se at noen kort har en høyere aldersgrense for søkere. Noen krever at du er 20 år, mens noen få banker ikke deler ut kort til søkere under 22 år.

Det finnes også en øvre aldersgrense, i alle fall med noen kort. Vi har sett at enkelte tilbydere ikke deler ut kredittkort til mennesker over 80 år, for eksempel.

Inntekt

Det er viktig for bankene at du har en inntekt. Inntekten skal være såpass høy at du kan betale gjelden du påfører banken når du handler med kredittkort. Du blir bedt om å oppgi hva du tjener når du søker. Bankene vil deretter sjekke at opplysningene dine stemmer.

Det er ikke bare lønn som kan regnes som inntekt når du ber om å få et kredittkort. Andre inntekter, slik som trygd, stønader og pensjon kan også telle. Det samme kan, for eksempel, leieinntekter. Bare husk at du må kunne dokumentere inntektene dine. Vær også klar over at det er forskjeller på hva de forskjellige bankene regner som inntekter.

Inntektskravet varierer mellom de ulike kortene på markedet. Du kan få enkelte av dem hvis du tjener helt ned i 30.000 kroner i året. I den andre enden av skalaen finnes det kort som kun deles ut til mennesker som tjener mange millioner per år.

Inntekten din har også mye å si for hvor godt kredittkortet blir. Mer om det senere.

Betalingsanmerkning

Det er liten vits i å rangere de ulike kravene for å få kredittkort ettersom alle er viktige på sin måte. Det er allikevel ett krav som vi mener veier tyngre enn de andre: Kravet om at du ikke skal ha betalingsanmerkninger når du søker.

En betalingsanmerkning oppstår idet en inkassosak har gått så langt at det er opprettet en rettslig inndriving av pengene du skylder. Bare så det er sagt: Du har ikke fått en betalingsanmerkning hvis du mottar et inkassovarsel.

Grunnen til at betalingsanmerkninger er så viktige for din fremtid som kredittkorteier, er at de indikerer at du enten ikke vil eller kan betale for deg. De får røde flagg til å poppe opp i bankene som tilbyr kredittkort. Sagt på en annen måte: Har du en eller flere betalingsanmerkninger må du vente med å søke kredittkort til anmerkningen(e) er ute av verden.

Eksisterende gjeld

Gjelden du har fra før har også betydning for om du får et kredittkort eller ikke. Det er den norske boliglånsforskriften som dikterer hvor mye gjeld du kan ha. Dette er hva forskriften sier:

  • Du kan ikke ha mer enn 5 ganger den årlige bruttoinntekten din i gjeld. Er dere to som bor sammen, er det hva dere tjener til sammen som bestemmer.
  • Sagt på en annen måte: Tjener du 500.000 kroner i året før skatt, kan du ikke ha mer enn 2,5 millioner kroner i gjeld.

Å eie et kredittkort betyr at du har gjeld ifølge lovverket. Og det er ikke den faktiske kredittkortgjelden som teller. Det er kredittgrensen som brukes. Har du et kredittkort med en kredittgrense på 100.000 kroner vil du stå med 100.000 kroner i gjeld selv om du i realiteten ikke skylder banken én krone.

Ingen av de norske kredittkorttilbyderne har en opplest grense for hvor mye gjeld du kan ha fra før. Så lenge du er innenfor 5-gangeren, vil de vurdere søknaden din.

Bankene sjekker deg

Norske banker er ikke spesielt godtroende. De fleste vil utføre en grundig sjekk av opplysningene dine for å sjekke at de stemmer. Dette gjør de, blant annet, ved å utføre en kredittsjekk av deg. Denne omfatter informasjon fra en rekke databaser, slik som folkeregisteret, skatteetaten og gjeldsregistrene.

Vi vet at enkelte har forsøkt å pynte på sannheten når de har søkt om kredittkort, for eksempel ved å oppgi en høyere inntekt enn hva som er sant. Slike forsøk på svindel blir oppdaget nokså umiddelbart.

Søke kredittkort – Innfri kravene

For mennesker med brukbart god økonomi er de fleste kravene som følger kredittkort overkommelige. For andre er de mer utfordrende. Den gode nyheten er at det er mulig å gjøre ting for å innfri de fleste kravene, bortsett fra aldersgrensen, selvfølgelig.

  • Inntekt – Lønnsøkninger eller flere inntekter, fra en ekstrajobb for eksempel, teller positivt.
  • Gjeld – Klarer du å redusere gjelden, for eksempel ved å betale inn ekstra avdrag, øker sjansene for et positivt svar.
  • Betalingsanmerkning – Det gode med betalingsanmerkninger er at de forsvinner så snart du betaler det du skylder.

Kravenes betydning

Ikke nok med at det stilles flere krav til deg som ønsker å eie et kredittkort. Hvor godt du innfrir kravene spiller også en rolle for hva slags kort du får. Vi kan bruke inntekten din som eksempel.

De fleste kredittkortene i Norge har to kredittgrenser: Minimum og maksimum. Santander Red, som er et av Norges beste kredittkort, har 10.000 kroner som nedre grense og 100.000 kroner som den øvre.

Hvor mye du tjener, bestemmer hvor høy kredittgrense du får. Tjener du 50.000 kroner, for eksempel, kan du ikke regne med å få mer enn 10.000 kroner i kreditt. Tjener du derimot 500.000 kroner, er sjansen god for at du får maks kreditt med kortet.

Gjelden du allerede har spiller også en rolle. Hvis gjeldstaket ditt er 2,5 millioner, basert på boliglånsforskriftens regelverk, og du allerede har 2,45 millioner i lån, får du maks 50.000 kroner i kreditt uansett hvor godt du tjener.

Les også: kredittkort alle kan få

Alternativer

Finnes det alternativer for dem som ikke innfrir ett eller flere krav for å få kredittkort? Ja, langt på vei gjør det det. Det finnes debetkort, eller bankkort om du vil, som har mange av de samme fordelene som kredittkort. Fordelene kan være gratis forsikringer, rabatter og cashback. De beste kortene fra Revolut har disse fordelene.

DNB er et annet eksempel. Banken har flyttet flere av kredittkortfordelene til kundeprogrammene sine. Det innebærer at bankens kunder både får rabatter og Supertilbud uten å eie kredittkort.

Den eneste fordelen du går glipp av er den rentefrie betalingsutsettelsen som kredittkort tilbyr. For å nyte denne goden er det ingen vei utenom. Du må innfri bankenes krav for å få kredittkort.

Vanlige spørsmål om søknadsprosessen for kredittkort

Hvor kan jeg søke kredittkort?
Bengt Bergh Publisert 3/4/2022

Hei, mitt navn er Bengt. Jeg er finansjournalist på Bestekredittkortet.com. Jeg har skrevet for dette nettstedet i flere år. Jeg har bakgrunn fra både media og finans (jeg startet yrkeskarrieren min i bank). For tiden fokuserer jeg skrivingen om rabattene du kan få med kredittkort, cashback og hvilke reisekort som har flest fordeler.

Oppdatert 4/8/2024