Minstebeløp kredittkort – Umulig å unngå

Minstebeløpet på kredittkort er beløpet du betale hver gang du får en kredittkortfaktura, som regel én gang per måned.

Norske kredittkort har i utgangspunktet to minstebeløp. Ett er oppgitt i prosenter, det andre i kroner. Det betyr ikke at du skal betale to beløp hver gang du får en ny kredittkortregning. Hvilket av beløpene du må betale, bestemmes av hvor høy kredittkortgjeld du har.

Minimumsbeløp kredittkort i prosenter

Når du pådrar deg kredittkortgjeld av en viss størrelse, består minstebeløpet av en prosentvis andel av den utestående saldoen. Hvor stor prosentandelen er, varierer mellom de forskjellige kredittkortene som tilbys i Norge. De fleste korttilbyderne bruker en sats som ligger et sted mellom 3–4 %.

Her er noen eksempler:

Absolutt minimumsbeløp kredittkort i kroner

Så var det dette med minimumsbeløpet i kroner. Dette blir mest synlig når du skylder et lite beløp med kredittkortet. Du må betale beløpet, uansett hvor liten gjelden er. Også her varierer størrelsen mellom kortene.

Her er noen utdrag:

 • Santander Red: 300 kroner.
 • re:member Gold: 150 kroner.
 • Bank Norwegian-kortet: 300 kroner.
 • SpareBank 1 Mastercard Ung: 300 kroner.

Slik fungerer det

Så, hvordan fungerer de to ulike minstebeløpene i praksis? Vel, la oss late som at du eier et Santander Red-kort. Du skylder 500 kroner på kortet. Du tenker kanskje at du ikke skal betale mer enn 4 % av 500 kroner, altså 20 kroner?

Nei, så enkelt er det ikke. Du må betale 300 kroner ettersom dette er det absolutte minimumsbeløpet.

Skylder du derimot 20.000 kroner, er det prosentsatsen på 4 % som gjelder. Nå blir minstebeløpet 800 kroner.

Minstebeløpet i kroner gjelder opp til et bestemt beløp. Så snart minimumsbeløpet i prosent utgjør mer enn minimumsbeløpet i kroner, er det prosentutregningen som benyttes.

Du må lete etter minstebeløpet

I "gamle dager" kunne bankene sende ut kredittkortregninger med minstebeløpet oppført i Å betale-feltet. Den totale gjelden stod oppført et annet sted på regningen. Dette ble det slutt på for noen år siden.

Myndighetene bestemte da at minstebeløpet og total gjeld skulle bytte plass. Årsaken var et ønske om å bremse den voksende gjeldsspiralen i Norge. Tanken var trolig å gi kredittkorteiere en litt vondere klump i magen og fremprovosere større betalingsiver hver gang en kortfaktura dukket opp.

I dag er det fortsatt den totale kredittkortgjelden som står i betalingsfeltet på kredittkortregninger. Minstebeløpet er oppført et annet sted. Du kan fortsatt velge å betale minimumsbeløpet, men da må du endre betalingsbeløpet selv.

Bakgrunnen for minimumsbeløpet

Det er lett å anta at bankene regner ut minstebeløpet for å være hyggelige med oss, ikke sant? De passer på oss slik at vi blir gjeldfrie, liksom.

Vel, sannheten er atskillig mindre empatisk. For bankene er minimumsbeløpet en forsikring for at vi betaler rentene, som er hva de lever av. Studerer du beløpet nærmere, vil du oppdage at andelen som går til å dekke renten er forholdsvis stor.

Det er i bankenes interesse at vi har kredittkortgjeld så lenge som mulig. Jo lenger vi velger å delbetale kortsaldoen, desto mer tjener bankene på rentene.

For oss som eier kredittkort derimot, er det smart å betale så mye av kortgjelden så ofte som mulig. Betaler du kun minstebeløpet, tar det lang tid å bli kvitt gjelden:

 • Skylder du 50.000 kroner og renten er 22 %, tar det nesten 16 år å betale tilbake alt.
 • Er gjelden "bare" 20.000 kroner, må du bruke over 9 år på tilbakebetalingen.

Og rentekostnaden? I det første eksempelet (50.000 kroner over 16 år) betaler du nesten 70.000 kroner i rene renter. Når du endelig er kvitt gjelden har du betalt mer enn 120.000 kroner til sammen.

Smart tilbakebetaling av kredittkortgjeld

Visste du at det er gratis å låne penger med kredittkort? Grunnen er at de fleste kortene inkluderer rentefrie perioder på opptil 45–50 dager av gangen. Når én rentefri periode er over, avløses den av en ny.

Betaler du tilbake alt du har utestående på kredittkortet hver gang det dukker opp en ny faktura, slipper du også å betale rente. Altså har du lånt penger uten å betale leie.

Velger du derimot å bare betale minstebeløpet, legges det rente på restgjelden når den rentefrie perioden er over. Velger du denne taktikken lenge nok, blir rentekostnaden svært høy. Årsaken er at gjelden forrentes på nytt hver måned.

Dette er grunnen til at vi så sterkt anbefaler alle kredittkortinnehavere om å ignorere minstebeløpet og heller betale tilbake alt de skylder så ofte som mulig.

Ser du for deg at du kan komme til å betale kun minimumsbeløpet forholdsvis ofte? Da er det lurt å velge et kort som har en så lav rente på gjeld som mulig. Du kan starte med å kikke på kortene vi presenterer her: Billigste kredittkort.

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Å la være å betale minstebeløpet på kredittkortregningen er alvorlige saker. Det tar ikke lang tid før banken mener at du misligholder gjelden. Dette fører til en lang rekke ubehageligheter:

 1. Banken sender deg først en purring eller et inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist. Varselet gjelder vanligvis hele kredittkortgjelden, ikke bare minimumsbeløpet. Betaler du minstebeløpet før fristen, slipper du å betale hele gjelden.
 2. Har du fortsatt ikke betalt, går saken til inkasso. Du vil bli bedt om å betale tilbake alt du skylder pluss et saftig inkassosalær.
 3. Neste skritt er rettslig inndrivelse. Det betyr at saken havner hos Namsmannen som kan drive inn pengene med et tvangssalg av eiendelene dine, for eksempel.

En rettslig inndrivelse er et sterkt virkemiddel du bør gjøre alt for å unngå:

 • Avsier Namsmannen dom i din disfavør, kan kravet mot deg bli stående i 10 år.
 • Du får en betalingsanmerkning som gjør det vanskelig å låne penger.
 • Og ja, kredittkortet ditt blir sperret, selvfølgelig.

Opplever du at det er vanskelig å betale minstebeløpet? Det beste tipset vi kan gi deg er at du kontakter banken som har gitt deg kredittkortet så raskt som mulig. Jo tidligere du varsler om problemene dine, desto større er sjansen for at du får hjelp med å finne en løsning.

En mulig løsning kan være at du får refinansiert kredittkortgjelden, for eksempel.

Du kan få redusert minstebeløp

Så langt har vi konkludert med at minstebeløpet er hva du betale hver gang du får en kredittkortregning. Hva med størrelsen på beløpet? Er dette noe du kan endre?

Ja, til en viss grad. Enkelte kortutstedere kan tillate at du kun betaler renten i en kortere periode. Du får med andre ord avdragsfrihet. Dette er hva du må vite:

 • Du kan søke om å få redusert minimumsbeløp for en kortere periode.
 • Vanligvis må du fortsatt betale det kronebaserte minstebeløpet som et minimum.
 • Benytter du deg av denne muligheten, må du regne med at den totale rentekostnaden øker.

I skrivende stund, er Bank Norwegian en av bankene som tilbyr redusert minimumsbeløp i kortere perioder av gangen.

Minstebeløp kredittkort - vanlige spørsmål

Hva er minimumsbeløp for kredittkort?
Når må jeg betale minstebeløp?
Hva skjer hvis jeg lar være å betale minstebeløpet?
Hvor høyt er minstebeløpet for kredittkort?
Bengt Bergh Publisert 6/14/2022

Hei, mitt navn er Bengt. Jeg er finansjournalist på Bestekredittkortet.com. Jeg har skrevet for dette nettstedet i flere år. Jeg har bakgrunn fra både media og finans (jeg startet yrkeskarrieren min i bank). For tiden fokuserer jeg skrivingen om rabattene du kan få med kredittkort, cashback og hvilke reisekort som har flest fordeler.

Oppdatert 11/16/2023